Kategori arşivi Büyüler

Kabala Büyüsü Nedir?

Kabala büyüsü, kadim Yahudi mistizmi ve gizemli kabalist öğretileri içerisinde barındıran, bir çok amaç ve gaye için uygulanan bir büyü yöntemidir. İslamiyette ki havas ilmi gibi, Musevilik’de de kabala vardır. Fiziksel ve metafizik arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan ezoterik bir düşünce türü olan kabala, bir tür gizli öğretidir. 13. yüzyıldan bugüne dek bir çok haham, medyum ve psişik yetenekleri olan kişiler tarafından çeşitli yöntemlerle uygulanmıştır ve günümüzde de uygulanmaya devam etmektedir.

Kabala Büyüsü Neden Yapılır?

Kabala büyüsü yalnızca sosyal meseleler için yapılabilir. Bu konular; kariyer, sosyal problemler, hukuki sebepler, düşmana karşı galip gelme, arsa problemleri, maddi problemler, zenginlik, uzaklaşması istenen kişi yada kişiler vb. sebeplerle uygulanır. Bunlar dışında kabala öğretilerinde başka türlü yöntemler yer almamaktadır. Ne yazık ki bir çok dolandırıcı medyum, açtıkları sahte web sitelerinde geri getirme büyüsü, bağlama büyüsü, aşk büyüsü, ayırma büyüsü vb. amaçlarla kabala büyüsü yaptığını iddia etmektedir. Kabala büyüsünün gönül meseleleri için uygulanması mümkün değildir ve bunu uyduran sahtekarlara inanmamak gerekir.

Kabala Büyüsü Nasıl Yapılır?

Öncelikle kabala büyüsünü uygulayacak olan medyumun mutlaka İbranice ve Latince konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Kabala ve Yahudi kültürüne hakim olması, bu konuda büyü kitaplarına sahip olması, daha önceden kabala büyüsünü uygulamış olması ve mutlaka çeşitli ifritlerle iletişim halinde olması gerekmektedir. Kabala büyüsü ancak bu bilgi ve tecrübelerle uygulanabilir. Kabala öğretilerinde ki büyüleri uygulayarak çeşitli ritüeller ve İbranice dualar yapılır.

İfritlerden ve cinlerden yardım alınmadan kabala büyüsünü yapmak imkansızdır. Her medyumun uygulayabileceği bir büyü değildir. En etkili büyülerden biri olan bu büyüyü uygulayacak olan medyumun gerçekten medyumluk yeteneklerinin olması ve ifritleri yönetebiliyor olması gerekir.  İfritlerden yardım alarak hızlı bir şekilde sonuç gerçekleşir. En önemlisi İbranice bilmesi gerekir. Türkçe’yi dahi zor konuşan sahtekar medyumların bir çoğu kabala büyüsü yapabildiğini söyleyerek insanları kandırmaktadır. İbranice bilmeden bu büyüyü uygulayabilmenin mümkünatı yoktur.

Kabala büyüsü hakkında basit bir kaç bilgi için: Practical Kabbalah adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kabala Büyüsünde Ne Tür Şeyler Kullanılır?

Kabala büyüsünde kullanılan çeşitli malzemeler vardır. Büyünün gerçekleşmesi için gereken bu materyaller, amaca göre farklılık gösterir. Kabala büyüsünde en çok kullanılan malzemelerin bazıları:

 • Bakır levha
 • Bazı ağaçların keresteleri
 • Keçi kanı
 • Çeşitli bitkiler
 • Yılan derisi
 • Parşömen kağıdı
 • Koç kafası
 • Deve kuyruğu
 • Altın suyu

Bunlar dışında da bir çok başka malzeme ve materyal kullanılmaktadır.

Kabala Büyüsünün Etkileri

Kabala büyüsünün en önemli özelliği, uygulamalarının kolay ve etkilerinin çok yüksek olmasıdır. Büyüyü hazırlayan medyum, haham ya da medyum hoca, kendisine başvuran kişinin problemini tespit ettikten sonra eğer kabala büyüsüne gerek duyarsa, kişiye özel olarak bu büyüyü uygulamak için gereken materyalleri temin ettikten sonra çalışmayı gerçekleştirir ve danışan kişinin uygulaması için kendisine teslim eder. Büyü hangi niyete göre yapılmışsa, çok kısa sürede talep edilen şey gerçekleşir.

Kabala Büyüsü Nasıl Bozulur?

Kabala büyüsünü bozmak hiç kolay değildir fakat imkansız da değildir. Öncelikle kabala büyüsünden şüphe ediliyorsa, durumu inceleyecek olan medyum hoca gerekli analizleri gerçekleştirerek durum tespiti yapar. Eğer gerçekten büyü varsa, medyum tarafından gerçekleştirilecek çeşitli yöntemlerle büyünün bozulması için çalışmalar uygulanır. Bu çalışmalar kişiye özel olarak hazırlanır ve hocanın kişiye tavsiye ettiği şekilde hareket edilirse kısa sürede kabala büyüsü bozulur.

Kabala Büyüsü Yapan Medyum

Yukarıda da bahsettiğim gibi kabala büyüsünün uygulanması için en önemli 3 koşul var.

 1. İbranice ve Latince bilmek
 2. İfritlerle iletişimde olmak
 3. Gerçek medyum olmak

Nasıl ki ekmek yapmak için su, un, yumurta olması şartsa, bu 3 unsur olmadan kabala büyüsü yapmak da imkansızdır. Bu mistik öğretiye ve gizli ilme sahip olmadan, tamamen insanları kandırmak amacıyla paylaşımlar yaparak masum insanların kafasını karıştıran sahtekarlara lütfen inanmayın. Kabala büyüsü en zor büyü yöntemlerinden birisidir ve her medyum bu büyüyü uygulayamaz. Bu nedenle, seçeceğiniz medyumu çok iyi seçmelisiniz.

Kimi sosyal konularda sıkıntı yaşıyorsanız, durumunuz için gereken durum kabala büyüsüyse ve kabala büyüsü hakkında bilgi almak ve sonuç alacağınız gerçek bir büyü yaptırmak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Sitemin alt kısmında ki WhatsApp butonuna tıklayarak bana başvurabilirsiniz.

Soğutma Büyüsü Nedir?

Soğutma büyüsü, medyumlar tarafından, kişi ya da kişileri birbirinden soğutmak ve uzaklaştırmak için yapılan bir büyüdür.  Başkasıyla olmasını istemediğiniz, aralarına ayrılık ya da küslük girmesini istediğiniz, ya da sizden uzaklaşmasını ya da ayrılmasını istediğiniz kişilere yapılabilir. Büyüyün uygulanmasında, yaşadığınız probleme ve sıkıntıya göre çeşitli yöntemler uygulanır. Genellikle ayırma büyüsü olarak da bilinir fakat aralarında bazı farklar vardır.

Soğutma Büyüsü Nasıl Yapılır?

Soğutma büyüsü yapılış türüne ve amaca göre farklı yöntemlerle yapılır. Bazen tek başına soğutma büyüsü yapılabilicekken, bazen de papaz büyüsü, adet kanı büyüsü, domuz yağı büyüsü ya da kaşık büyüsü ile de soğutma büyüsü gerçekleştirilebilir. Sevgililere ve evlilere yapılan soğutma büyüsü ile arkadaşlara ya da sizden uzaklaşmasını istediğiniz kişilere yapılacak büyü farklıdır.

Büyünün hazırlığı esnasında, soğutulacak kişilere ait herhangi bir eşya, tırnak, saç vb. bazı materyaller gerekebilir. Uygulama aşamasında ise, yedirme-içirme, yakma, saklama, gömme, sürme vb. gibi çeşitli yöntemler gerekebilir.

Soğutma Büyüsü Etkileri Nelerdir?

Soğutma büyüsü gerçek bir medyum tarafından yapıldığında çok etkili ve tesirli bir büyüdür. Büyü yapılan kişilerde ciddi etkiler gösterecektir. Büyünün yapıldığı kişi ya da kişiler birbirlerinden nefret eder hale gelirler. Birbirlerinden tiksinir ve uzaklaşırlar. Sevgililer, nişanlılar, evliler birbirinden ayrılırlar. Özel hayatları kalmaz. Birbirlerinin seslerini duymaya dahi tahammül edemez hale gelirler. Bazen büyü sebebiyle işlemin yapıldığı kişilere cin musallat olabilir. Musallat ve büyü etkisiyle büyünün yapıldığı kişi diğer kişiden tamamen soğur ve uzaklaşır. Eğer kendinizden uzaklaşmasını istediğiniz birisine yapıldıysa bu kişi sizinle uğraşmayı keser. Sizden soğur ve uzaklaşır. Sizinle ilgili hiç bir şeyi duymak, görmek ya da bilmek istemez.

Soğutma Büyüsü Belirtileri

 • Hiç bir sorun yokken kavgalar olması
 • Hiç bir sorun yokken küslükler olması
 • Evlilerin bir anda boşanma kararı alması
 • Karı ya da kocanın evi terketmesi

gibi belirtlerin yanı sırası bir çok başka belirti de görülebilir. Bu ve benzer durumlar olduğunda büyü yapıldığı manasına gelmediği gibi, size ya da etrafınızda ki kişilere ayırma büyüsü ya da soğutma büyüsü yapılmış olabilir.

Soğutma Ritüeli Var Mı?

Her şey de olduğu gibi soğutma konusunda da soğutma ritüeli adı altında uydurulmuş bazı yazılar ve içerikler bulunmaktadır. İki kişiyi birbirinden soğutmak için ya da birini kendinizden uzaklaştırmak için çeşitli ritüeller uydurulmuştur. Ritüellerin bu konularda hiç bir etki ve tesiri yoktur. En basit ve ironik haliyle, eğer böyle bir durum gerçek olsaydı, devletler birbirine toplu şekilde ritüeller uygular ve savaş başlatır yada savaş bitirirlerdi. Her isteyen birini bir diğerinden kolaylıkla soğutabilirdi.

Bu tür amaç ve niyetler için, mutlaka cinlerden yardım alınmalı ve büyü uygulamaları yapılmalıdır. Bunu da ancak uzman medyumlar gerçekleştirebilir. Soğutma ritüeli adı altında paylaşılan şeylerin hiç bir gerçekliği yoktur ve deli saçması uydurma şeylerdir. Aksine, bu tür uygulamaları tek başınıza yapmaya kalkar ve ritüel adı altında yanlış şeyler gerçekleştirirseniz, kısa ve uzun vaade de geri dönüşü olmayan çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

Soğutma Duası

İnternet de soğutma duası ile ilgili bazı yazılar ve paylaşımlar var. Bu tür duaların ve zikirlerin her ne kadar kişilerin maneviyatına ve iç dünyasına fayda sağladığı doğruysa da, birini kendinizden soğutmak ya da bir kişiyi diğerinden soğutmak için yapacağınız hiç bir duanın etkisi yoktur. Okuyacağınız dua ve zikirlerin, siz de plasebo etkisi oluşturarak sizi psikolojik olarak rahatlatması mümkün olabilir ama tesir etkisi yok denecek kadar azdır. Bu yöntemlerle sonuç alan hiç kimse olmaz. Böyle bir amacınız varsa büyü yaptırmak zorundasınız. Eğer büyü yaptırmak istemiyorsanız hiç bir sonuç alamayacağınız bu tür de ki yöntemlerle ancak zaman kaybedersiniz. Bu nedenle, eğer soğutma konusunda gerçek bir fayda görmek istiyorsanız, mutlaka bu büyüyü uygulayabilen ve sonuç veren medyum olan gerçek bir medyumla çalışmalısınız.

Soğutma Büyüsü Nasıl Bozulur?

Soğutma büyüsünün bozulabilmesi için ne şekilde yapıldığının tespit edilmesi lazım. Soğutma büyüsünün yapılış yöntemine göre bozulma yöntemi de değişir. Yedirme içirme yapılmış birisine uygulanacak soğutma büyüsünü bozma yöntemiyle, papaz büyüsü yapılarak uygulanacak yöntem birbirinden farklıdır. Ya adet kanı büyüsü uygulayarak yapılan bir soğutma büyüsüyle, kişinin evine konulan tılsım yada muskalara yapılacak bozma işlemleri birbirinden farklıdır. Soğutma büyüsü yapıldığını düşünüyorsanız tanıdığınız ve bildiğiniz, güvendiğiniz büyü bozan hocalardan yardım almalısınız.

Soğutma Büyüsü Yapan Medyum

Her büyü gibi, soğutma büyüsü de bilgi, tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir büyüdür. Her ne kadar çeşitli sitelerde ve sosyal medya sayfalarında soğutma büyüsü yaptığını söyleyen medyumlar olsa da, her medyum bu büyüyü uygulayamaz. Soğutma büyüsü yıllardan bu yana bir çok insan için uyguladığım ve tecrübe kazandığım büyülerden biridir. Eğer durumunuz için gereken çalışma soğutma büyüsüyse ve durumunuza garanti verebileceksem kısa sürede kesin ve net olarak sonuç alırız. Ya da üzerinizde soğutma büyüsü varsa ve bu büyüyü bozdurmak istiyorsanız, bunun içinde gerekli çalışmalar yapılır ve büyü bozulur. Bana ulaşmak için sitemin alt kısmında yer alan WhatsApp butonu üzerinden bana ulaşabilir ve soğutma büyüsü hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

Muhabbet Büyüsü Nedir?

Muhabbet Büyüsü Nasıl Yapılır?

Muhabbet Büyüsü Duası

Şeker ile Muhabbet Büyüsü

Muhabbet Vefki İşe Yarar Mı?

Celbi Muhabbet Vefki

Muhabbet Vefki Kaç Günde Etki Eder?

Muhabbet Vefki Yaptıranlar

Muhabbet Büyüsünde Uyguladığım Yöntemler

Sperm Büyüsü Nedir?

En etkili büyülerden birisi olan ve ancak çok önemli ve acil durumlarda yapılan sperm büyüsü nedir, nasıl yapılır ve etkileri nelerdir gibi konularda bilgi vereceğim. Sperm büyüsü, erkekte ve kadında ilişki sonrası gelen sıvı madde ile yapılan bir kara büyüdür. Eğer uzman bir büyücü medyum tarafından yapılırsa etkisi çok hızlı ve çok etkilidir. Bozulması neredeyse imkansızdır.

Büyünün amacına göre tek tarafın spermi kullanılabileceği gibi, her iki tarafında sperminin kullanılması gerekebilir. Spermin diğer adı menidir ve sperm büyüsünün diğer adi meni büyüsü olarak adlandırılır.

Sperm Büyüsü Neden Yapılır?

Sperm ile bir çok büyü yapılabilir. Kullanım alanı çok geniştir fakat meni ile yapılan en yaygın büyü türleri: bağlama büyüsü, geri getirme büyüsü, aşk büyüsü, evlilik büyüsü ve papaz büyüsüdür. Sperm ile bağlama yapılabilir. Terkeden sevgili ya da eş geri getirilebilir. Erkeklik bağlama, kadınlık bağlama, dil bağlama, aşık etme gibi amaçlar için yapılabilir. Etkisi çok yüksektir ve bu büyü o kişiyi tamamen himaye altına alır.

Sperm büyüsü herkese uygulanamaz. Uygulanabilmesi için işlemi yaptıran kişinin işleme uygunluğunun olması ve işlemden sonuç alınabilecek bir durumda olunması gerekmektedir.  Ayrıca, her durum için sperm büyüsü yapılamaz. Bu büyü, çok istisnai durumlarda, çok ciddi önem arz eden acil ve hızlı çözüm gereken durumlarda ve diğer işlemlerden sonuç alma ihtimalinin düşük olduğu durumlarda medyumun yapacağı analizler sonucu yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

Sperm Büyüsü Nasıl Yapılır?

Yukarıda da bahsedildiği üzere sperm büyüsü (meni büyüsü) kişilerin ilişki sonrası gelen sıvıyla yapılır. Bu büyünün gerçekleşmesi için, bazen kişinin kendisine spermi tek başına yetebilecekken, çoğu zaman işlemi yaptıran ve işlemin yapılacağı kişi cinsel ilişkiye girmeli ve elde edilen meni hocaya teslim edilmelidir. İşlemi yaptıran kadınsa erkekten, erkek ise kadından bu meniyi almalıdır. Fakat bu durum zor olacağı için ya da şüphe çekeceği için çok dikkatli hareket edilmelidir. Çünkü işlem için belli bir miktar gereklidir ve birden çok defa alınması, fazlasıyla şüpheli bir hareket olacaktır.

Bununla birlikte, gitmiş olan kişiyle ilişki yaşanamayacağı için veyahut platonik aşk durumlarında kişiden bu malzeme alınamayacağı için işlem yapılamayabilir. Bunun çözümü için de tek yöntem vardır. Bunlar ve benzeri durumlarda, yani karşı taraftan meni elde edilemediği durumlarda, işleme uygun olan iki ayrı kişinin spermi kullanılarak işlem yapılabilir. Burada ki en önemli husus; kullanılacak spermin işleme uygun olan kişilerden tedarik edilmesi gerekmektedir. Herhangi birisine ait meniyle bu işlem uygulanamaz. Uygunluk önemlidir. Bu da işlemi yapacak medyum hocanın bakımlarıyla belirlenir. İki ayrı kişinin spermleri birbirlerinin işlemleri için kullanılabileceği gibi, bu kişilerin cinsel birliktelik yaşaması ve spermin bu şekilde elde edilmesi de gerekebilir.

Sperm Büyüsünün Etkileri

Sperm büyüsü kara büyü türlerinden biridir ve etkisi geri dönüşü olmayacak şekilde çok fazladır. Yapılan kişi eğer yaptıran kişiyi terkettiyse çok kısa sürede geri gelir. Geldiği zamanda bir daha asla ve kata o kişiyi terkedemez. Eğer kişi de aldatma, başkalarının sözünü dinleme, işlemi yaptıran kişiye ilgi duymama gibi bir durum varsa, büyük bir ilgi ve alaka ile o kişiye bağlanmaya başlar. Başkalarının sözünü dinliyorsa o kişilerden tamamen kopar. Gözü dışardaysa, bir daha o kişiden başka hiç kimseyle bir görüşme ya da yakınlaşma sağlamaz. Kişinin erkekliği ya da kadınlığı bağlanabilir. İşlemi yaptıran kişi yapılan kişiye platonik bir aşk besliyorsa çok kısa sürede bu aşka karşılık bulur ve o kişinin aşkıyla yanıp tutuşur.

Meniyle Yapılan Büyü

Meni, cinsel ilişki sonrası kadın ve erkekten gelen sıvıya verilen isimdir. Meniyle yapılan büyü, sperm büyüsüdür. Sperm büyüsünün uygulanması, etkileri ve tesiri meni ile yapılan büyüyle aynıdır. Bu büyüyü uygulayan bir medyum tarafından uygulandığında, meniyle yapılan büyü, adet kanı büyüsü gibi bir çok büyüden çok daha etkili ve tesirlidir.

Sperm Büyüsü Nasıl Bozulur?

Sperm büyüsü çok etkili bir büyüdür ve kişilerin kendilerine ait bir parçadan üzerinden yapıldığı için bu büyü ancak o büyüyü yapan hoca tarafından bozulabilir. Yapılan özel okumalar ve işlemler aşamasında yapılan yönlendirmeler sadece büyüyü yapan büyücü medyum tarafından yapıldığı için bu büyünün yöntemlerinin çözülmesi gerekir ki bu da imkansızdır. Bu nedenle sperm büyüsünü bozdurmak için gidilen herhangi bir büyü bozan hoca ya da medyum, yapılmış olan sperm büyüsünü bozamaz. Büyüyü bozabilmek için aynı şekilde büyüyü yaptıran kişinin spermine ihtiyaç duyulur. Bu olmadan sperm büyüsünü bozduğunu söyleyen birisi ancak sahtekar medyumlardan biridir.

Sperm Büyüsü Yapan Medyum

Sperm büyüsü, gerçek bir medyum tarafından uygulandığında, etkileri çok yüksek olan tesirli bir büyü yöntemidir. Önemli olan büyüyü gerçekleştirebilecek güvenilir bir medyumla çalışmaktır. Amaca uygun olarak yapıldığında kısa sürede etki eder ve mutlaka sonuç alınır. Sperm büyüsü, uzmanlık alanım dahilinde hususi ve acil durumlarda istisnai olarak uyguladığım ve tecrübe ettiğim bir büyüdür. Yaşadığınız problem acilse ve hızlı bir şekilde sonuç almak gerekiyorsa sperm büyüsü yaptırmak için, sitemin sağ alt kısmında yer alan WhatsApp butonu üzerinden bana ulaşabilirsiniz.